Neprofitna organizacija ne znači i organizacija koja ne zarađuje

Uglavnom ljudi smatraju da neprofitne organizacije ne mogu da zarađuju od usluga koje pružaju i da izdaju fakture.

Često sam u komunikaciji sa ljudima primećivao da pojam neprofitne organizacije izaziva zabune i da ljudi nisu dovoljno informisani šta znači tačno profitUglavnom ljudi smatraju da udruženje ne može da zarađuje odOpsirnije…